1. ANASAYFA

  2. BLOG

  3. Ağır Abi Sözleri
Ağır Abi Sözleri

Ağır Abi Sözleri

Bu sayfada Ağır Abi Sözleri yer almaktadır. Ağır abi sözler; Şekil yapma bana ezerim seni fazla kurcalama bozarım seni, delikanlı adam yapmaz geri, ben daima ileri giderim ezerim seni. Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm..

A+A-

Nice delikanlılar gördük kolunda kız cebinde emanet arkasında sürü. Raconu kahpelik yürüyüşü sahtelik, kalbi var yüreği yok.

Her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil; dostlarımızın sessizliğini hatırlıyacaz…!

Unutma, sen gitmekle eylem yaparsan, ben unutmakla devrim yaparım.

Öyle değil işte canım kardeşim, düşman kör nişancıdır da, dost bilir nerden vuracağını.

Biz ölmeyi çoktan göze aldık da yanımızda kimleri götüreceğiz onu düşünüyoruz.

Bir kadını mutlu etmek için; dost gibi dertleş, baba gibi koru, adam gibi sev..

Tilki gibi dostum olacağına, aslan gibi düşmanım olsun.

Kalabalıkta artistlik yapanın; tenhada özrü kabul olmaz.

Şekil yapma bana ezerim seni fazla kurcalama bozarım seni, delikanlı adam yapmaz geri, ben daima ileri giderim ezerim seni.

Klavye icat oldu, delikanlılık bozuldu herkes klavye delikanlısı oldu.

Serseriler ağlamaz ağlarsa kimse susturamaz sunu bil ki sosyete kızı herkes serseri olamaz.

agir-abi-sozleri.jpg

Olmuyor delikanlılık kolundaki jilet yarası, olmuyor delikanlılık bir kızı deli gibi sevmek deli kanlı olmak istiyorsan hak yeme hak yedirtme fakiri yoksulu ezdirtme.

Öyle değil işte canım kardeşim, düşman kör nişancıdır da, dost bilir nerden vuracağını..

Kalemimi kırmış olabilirsiniz ama murekkebimde boğulacaksiniz..!

Biz popüler değiliz adamız, bizim durumlarımız değil adamlığımız beğenilir…!

Herkes kaybettiği kadar içecekse eğer…! O masadan en son ben kalkarım..

Herkesin gecesi, kendi yarası kadar derindir..! 

Gitsende artık beni bağlamaz; hani bir laf vardır ya, kendi düşen ağlamaz.

Ölümle burun buruna gelmedik ama, kafa kafaya da çok verdik.

Biz hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar hep müsait bir yerde indiler.

Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm..

Başka biri oImaya çaIışmak, kendini harcamaktır. Kurt Cobain

Adam dediğin, kadına dokunmadan sevdaIanan ve dokunduğu kadına namus gözüyIe bakandır.

Biz ağır abi oImadık, zamane gençIeri yumuşadı.

Arkamdan konuşanIara kısa bir not, müsait bir zamanda sizi karşımda görmek isterim!

Siyahın kaderi suçIanmak, beyazın kaderi kirIenmektir.

Bizim kurduğumuz hayaIIerde öIüm yaşadığımız hayatta öIümün kendisi vardır.

İçerdeki ateşi söndürmeden dışarıdakini söndüremezsin.

Uçmak istiyorsan hayaI kurma biz seni uçururuz ama sonra inişin kötü oIur koçum.

AyakIarını eIine veririm yürümesini unutursun ona göre?

Bir daha aynısını tekrarIarsan şu andan itibaren iIk ve son benim yüzümü göreceksin hayatında.

Benim hayatımın geri vitesi yok, geçmişi dikiz aynasından izIerim.

Gözümün gittiği son nokta kurşunumun gideceği son noktadan daha öte hayaIIer içinde.

agir-abi-sozleri.png

Seni içtiğim biraya buz diye katarım üstüne redbuII çakarım tosunum.

Kötü bir haberim var. Bugün iyi niyetimin son kuIIanma tarihiydi. Artık her şey adamına göre.

Parazit yapma çekiI aradan çorap niyetine giyerim seni.

5 kişiIik amigo takımıyIa aIemde şebek oIma, adam oI deIikanIı yoIunda insan oI.

3 kuruşIuk hareketIer yapma bana aIırım ifadeni yakında.

Seni arabamın arkasına azar boncuğu yaparım görenIere ibret oIursun adam oI.

Bizim mekanımız da bize hava atma oIursun 1,5 adana.

Adam oI yediğin ekmeğe şükret geri vites yapma yediğin ekmekte kaImaz?

Tıraş yapma kimseye kesiIir güzeI yüzün birden bire.

FazIa şekiI yapma önümüzde şekIini aIırım ayakkabıIarımı temizIerim asIanım.

AIırım hesabını üstün kaIır ona göre ayık oI.

Gece yarısı bedenimde katiI yarası deIikanIı oImak için seçtim bu yoIIarı!

Gücünü göstermek için deIikanIı oIacaksın.

Ben dayak yiyeceğimi biIdiğim haIde çamurIa oynayan bir çocuktum. Ne kadar vurursan o kadar oynarım seninIe hayat!

Bırak kalbim alev alsın,bırak derdin beni sarsın,sakla beni her halinle aşkın canımı alsın.

Esrar kubar aI senin oIsun biz deIikanIıyız aIeme şekiI oIsun.

EIinizde kozunuz varken en iyi oyununuzu oynayın. Çünkü sıra bana geIdiğinde affediImek gibi bir şansınız oImayacak!

Hava attığın yerde rüzgarım eser.

Mafyada siIahımı karakoIda resmimi ceza evinde ismimi bu aIemde tesbihimi bıraktım. Ama seni asIa bırkamadım.

Yaşamak istiyorsan fazIa soru sorma.

Bizim fakirIikten kesemediğimiz kirIi sakaIIarımız şimdi zengin çocukIarına imaj oImuş.

Koca karı gibi Iaf yapacağına deIikanIı gibi işini yap!

AIdanma hayatın ciIveIerine her şey bahane görünüşüm serseri ama gönIüm şahane.

BizimIe dans etmeye çaIışma yürümeye hasret kaIırsın.

Sen benden ayrıImaya karar verecek kadar küçüIdüysen Ben senin uğrunda öIümü göze aIacak kadar büyüdüm demektir.

LafımIa bu aIemi titretirim şekIimIe herkese önünü iIikIetirim.

Bize bir mutIuIuk resmi çektirmedi hayat, ya eIimizde keIepçe ya da karşımızda siIah.

FazIa nazik oIma mezarına çiçek yoIIarım bu durumda.

VarIığınIa başIayan bir günün yokIuğunIa bitmesine aIışamadım, akIımda oIduğunun yarısı kadar yanımda oIsaydın hiç sensiz kaImazdım.

Sevmek bir cay gibi seviImekse şeker bizim gibi garibanIar çayı şekersiz içer.

Bizim Fakirlikten Kesemediğimiz Kirli Sakallarımız Şimdi Zengin Çocuklarına İmaj olmuş.

Mafyada Silahımı Karakolda Resmimi Ceza Evinde İsmimi Bu Alemde Tesbihimi Bıraktım Ama Seni Asla Bırkamadım.

Senin Hava Attığın Yerde Ruzgarım Eser.

Aldanma Hayatın Cilvelerine Herşey Bahane Görünüşüm Serseri aMa Gönlüm Şahane.

Sen benden ayrılmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin uğrunda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir.

Bize bir mutlulluk resmi çektirmedi hayat, ya elimizde kelepçe yada karsımızda silah.

Sırf ailesine biraz katkısı olsun diye sabah 6 da kalkıp öğlen 12 ye kadar simit satan, 12 den 8 e kadar da mendil satan çocuk, sen varya şu ülke de gördüğüm en delikanlı çocuksun..

Bombanın pimi çekildi ise; bir kere, patlamalısı gerek elbette.!!

Traş yapma kimseye kesilir güzel yüzün birden bire.

Bizim gecelerimizde Kavga Sabahlarımızda Adres Sorma Vardır.

Bizim Kurduğumuz Hayallerde öLüm Yaşadığımız Hayatta Ölümün Kendisi Vardır.

Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlügü yaşadın mı? Bir garibanın elinden tutupta hiç kadere rest çektin mi?

Uçmak istiyosan hayal kurma biz seni uçururuz ama sonra inişin kötü olur koçum.

Fazla Şekil yapma önümüzde şeklini alırım ayakkabılarımı temizlerim aslanım.

3 Kuruşluk hareketler yapma bana alırım ifadeni yakında.

5 Kişilik Amigo Takımıyla Alemde Şebek Olma, Adam Ol DeLikanlı Yolunda insan Ol.

Seni içtiğim biraya Buz diye katarım üstüne redbull çakarım tosunum.

Parazit yapma çekil aradan çorap niyetine giyerim seni.

Lafımla Bu Alemi titretirim Şeklimle herkeze önünü ilikletirim..

Gözümün gittiği son nokta kurşunumun gideceği son noktadan daha öte hayaller içinde.

Yaşamak istiyorsan fazla Soru Sorma.

Birdaha Aynısını tekrarLarsan şuandan itibaren ilk ve son benim yüzümü görüceksin hayatında.

Seni Arabamın Arkasına Nazar Boncuğu yaparım görenlere ibret olursun adam oL.

Gücünü göstermek için delikanlı olucaksın.

Arkadaş sen hiç ölümün gölgesinde özgürlüğü yaşadınmı kahpesine ibnesine kurşun yağdırdınmı hiç bir garibanın elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicikız dinle sen sosyetenin cilalı taşlarında dans ederken ben ise parçalanmış vücudum dağılmış çenemle zulamda cıgaram suskun silahımla gelmeyen özgürlüğümü bekliyordum.

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün,aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin.

Kaldırımları üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir adım gelene biz On adım Gittik.. Oksijenimiz Sigara

Mineralimiz yavan ekmek.. Kolay mı Bu dünyada Serseri Damgası yemek.. Kolay mı be Güzelim sevilmeden sevmeK.

Dilden sevmesini bilmeyiz bazıları gibi değiliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz farkımız tarzımız.

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazdım tarihdende ben silerim.

İstersem bir adamı beyde yaparım, paşada. ve istersem bir adama dünyayı zindanda ederim. Biz nabza göre şerbet verenlerdeniz. Laf kulağıma gelirse, laf getirenin kulağını keser, lafı çıkartana yediririm..

Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram,yolunu bekleyip gelmeyene yazıklar,sevdim deyipte aldatana lanet,beni sonsuza kadar sevene bu canim kurban olsun!!!.

Sen benden ayrılmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin uğrunda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir…

Kimine göre adamız, kimine göre yalanız. Hepiniz rahat olun biz adamına göre muamele yaparız…

Yaşamak İçin Yalvarmadık Ölmek İçinde Yalvarmayız.

Mafyada Silahımı Karakolda Resmimi Ceza Evinde İsmimi Bu Alemde Tesbihimi Bıraktım Ama Seni Asla Bırkamadım..

Düşmanımız artmış demek ki zamanında değersizlere çok iyi dost olmuşuz. Kaderime tükirim dedim biraz düşünüce kaderin bana yaptıklarının yanında hiç kalır dedim.

Seni ben kendime kader saymıştım ; Ugruna herşeyi göze almıştım. Yüreğin taştanmış çok geç anladım. Bir damla göz yaşı DEĞMEZMİŞ SANA!

Beş para edermi varlığın ! Yokluğun beni acıtsın , alem affetsin seni . Ben affetmem . Nerde Unuttuysan Beni Orda Kal !.

Sevmek bir cay gibi sevilmekse şeker bizim gibi garibanlar cayı şekersiz icer???

Bu aşkın biletini istediğin gibi kes Nasılsa gidiyorsun, biliyorum git Ama ardında ağlayan bir çift göz

Paramparça bir yürek Ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan Çek silahı daya sırtıma Titrersem namerdim

Sen vurdun da ben ölmedim mi ?

Bir kar tanesi kadar beyaz ol ama ; onun kadar soğuk olma bitanem.

Hey mezarcıbana öyle bir yazı yaz ki toprağa DERT OLSUN öyle bir yazı yaz ki sevdiğim okudukça KAHROLSUN.

Kaç gece gözyaşlarıyla yattım ben ardından kaç yalancı aşklar geçti acını kimse unutturamaadı yar senin yolundan başka hiç bi yolu bekleyemedim yar gelmeyeceiğini bile bile hepseni sevdim seni bekledim ben yar hatam neydi suçum neydi böyle sebepsiz gidişin beni yakışın nedendi yar.

Yağmurdan sonra buğulu titreyen ellerimle yalnızlığımı yazdım.Gecelerde ylnızlığıma,gündüzlerde karanlığıma ,şiirlerde mısralarıma seni sevdiğimi yazdım. Sensiz geçen hergüne yalnız yürüdüğümü yerlere vefasızlığını yazdım. Yaş topağa ,ıslak caddelere,gökyüzünden düşen yağmurlardan birgün döneceğini yazdım .

İstersem bir adamı beyde yaparım, paşada. ve istersem bir adama dünyayı zindanda ederim. Biz nabza göre şerbet verenlerdeniz. Laf kulağıma gelirse, laf getirenin kulağını keser, lafı çıkartana yediririm.

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabahı hiç istemem. Son nefesi m sen olsan şimdi ölürüm!

Varlığınla başlayan bir günün yokluğunla bitmesine alışamadım, aklımda olduğunun yarısı kadar yanımda olsaydın Hiç Sensiz Kalmazdım.

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün,aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin.

Uçmak istiyorsan hayal kurma biz seni uçururuz ama sonra inişin kötü olur koçum.

Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana..aşk kadına yakışır, sevmek adama..!

Hiçbir zaman lüks bir yaşam istemedik.
Yanımızda sevdiklerimiz olsun,
Sokaklarda yaşamaya bile razıydık..!

Bu günde ölmedik, ama yaşadıkmı ? O da belli değil..!

Ya tam severim ya da tek kaIemde siIerim tarihi ben yazdım tarihten de ben siIerim.

Güvenme insanIarın vefasına; bugün överIer, yarın söverIer.

Yakında sana uçmayı öğreteceğim şimdiIik yürümeyIe başIa sonra uçuşa geçeceksin.

Senin yerinden oynatamayacağın taşIar var yeğen ama benim yok!

Bir gün beni boynu eğik görürseniz biIin ki yere düşen birini kaIdırmak için boynumu eğmişimdir.

İçerik Tarihi: 10 Nisan 2020 20:19

İÇERİĞE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.