1. ANASAYFA

  2. BLOG

  3. Kuranda Geçen En Güzel Erkek İsimleri ve Erkek İsimlerinin Anlamları
Kuranda Geçen En Güzel Erkek İsimleri ve Erkek İsimlerinin Anlamları

Kuranda Geçen En Güzel Erkek İsimleri ve Erkek İsimlerinin Anlamları

Kuranda geçen ve anlamlı erkek bebek isimleri. En güzel erkek isimlerinin anlamları ve bebek isimleri. kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri, kuranda geçen hiç duyulmamış bebek isimleri, en güzel kuranda geçen isimler

A+A-

Bu sayfamızda Kuranda geçen en güzel erkek isimleri ve erkek isimlerinin anlamları yer almaktadır. Erkek isimleri ve anlamları alfabetik olarak listelenmektedir.

Birbirinden güzel ve bir o kadarda anlamlı Kuran-i Kerim'den geçen Erkek Çocuk İsimleri. İsimlerinin hemen yanında anlamları yer almaktadır ve her isim birbirinden güzel ve anlamlıdr.


erkek-cocuk-isimleri.jpg

A HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Ali - Kur'an'da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet - Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem - İlk yaratılan insan olarak Kur'an'da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif - İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım - Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

Araf - Kur'an'da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.

Abd - Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah'ın isimleriyle birlikte "Allah'ın kulu" şeklinde kullanılır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi…

Abdullah - Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

Abdülkadir - Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli

Abdi - Kulluk ve itaat eden

Abid - Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Adem - İlk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Kuran-ı Kerim'de pek çok ayette geçmektedir. İnsan, insanoğlu, insanoğlunda bulunması gereken özelliklere sahip olan iyi temiz kimse anlamına gelmektedir.

Adil - Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi - Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Adin - Kur'an'da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Azer - Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad - İhlas suresi'nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Azim - Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri'nde yer almaktadır.

Alim - Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Adil - Eşit, eş, müsavi. Doğruluk gösteren. Doğru. Adaletli davranan. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.

Ahad - Bir, Birlik, birden dokuza kadar olan sayılar. Bir, kişi, kimse. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).

Ahlas - İyi yürekli, temiz kimse, Saf, halis, karışımsız. Kuran ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

Ahmet – Ahmed - Övülmeye değer, Beğenilmiş, Allah'a şükreden, Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim" şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anımış ve kullanılmaya başlamıştır. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.

Ahsa - Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Azmi - Kur'an'da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid - Kaf ve Bakara sureleri'nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Ahsa - Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.

Akif - İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ'tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.

Ali -  Yüce, ulu, yüksek. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Dördüncü halife, Yüce, ulu, yüksek.

Alim - Alim kelimesi Arapça'daki bilmek anlamına gelen ' a-l-m' kökünden türetilmiştir ve çok okumuş, bilgin anlamına gelir.

Amir - İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud Tabircidir. İslam fıkıh bilgini.

Amil - İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

Araf - Adetler, usuller. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Sert, tepe. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.

Arafat - Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. 'Buluşma ' anlamına gelen 'te'arrafe' kökünden alınmıştır.

Ahlas - Kuran'da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.

Amir - Kuran'da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil - Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Amil - Kuran'da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Asel - Arapça'da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer.

Asım - İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Yasak, yanına yaklaşılamayan. Günahtan, haramdan çekinen. Asım b. Umeyr: İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.

Azer - Ateş. İbrahim (a.s.)'in babası olduğu söylenir

Azim - Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.

Azmi - Güçlü, kuvvetli. Kasıt, niyetlilik karar. Kemikli. Azmi Pir Mehmet: Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.


kurani-kerim.png

B HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Batın - Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

Berk - Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerdendir.

Beyda - Kurak bir yer anlamına gelmektedir.

Benan - Enfal ve Kıyamet sureleri'nde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.

Baki - Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bükre - Fetih suresi'nde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.

Bahri/ Bahra - Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Bedir/ Bedri -Bedir Savaşı'nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.

Bahri - Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Barak - Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça'da bereketli anlamındadır.

Basri - Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.

Berat - Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir.

Berk - Katı, sert. Şiddetli. Sağlam, kuvvetli. Hızlı. Orman. Arı, şimşek, yaprak.

Beyda - Sahra, çöl. Tehlikeli yer. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.

Benan - Parmakla gösterilecek kadar güzel.

Bukra - Kalem Suresi'nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.

Berka - Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur'an'da Rum ve Rad sureleri'nde yer alır.

Bükre - Bukra: Erken. Sabah, Sabah vakti.

Berka (Berk) - Şimşek, Kuzey Afrika'da bir şehir.

Bedir - Erkek ismi olarak kullanır. Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay anlamına gelir. Medine'de bir yer.

Burak - Peygamber Efendimizin Mirac'daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

Burhan - Kanıt, ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve ilahi, aydınlık

Buğra - Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

Bünyamin - Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır. Gözde oğul anlamına gelir.


erkek-bebek-isimleri.jpg

C HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Celal - Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.

Cemil - Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

Cabbar - Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Cihad / Cihat - İslam uğrunda çalışma. Din uğrunda düşmanla savaşma. Cihad Müslümanlara farz kılınmıştır.

Cahid /Cahit - Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "Cihad et" ehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.

Cebrail - İbranca kökenli bu isim, Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biridir.

Cihad/ Cihat - Tevbe, Hacc, Furkan sureleri'nde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar - Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Celil - Yüce anlamına gelir. Kuranda Rahman suresinde geçer.

Cudi - ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

Cumâ - Kur'ân'ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı.

Cebrail - Bakara suresi'nde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil - Rahman suresi'nde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid - Kur'an'da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Cudi - Hud suresi'nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.


erkek-cocuk-isimleri-001.jpg

D HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Duha - Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Diyar - Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir. Kuranın pek çok suresinde geçer.

Dehr - ismi çok bilgin kişi anlamına gelir. Kuranda İnsan suresinde yer alır.

Dafi - Kurandaki iki ayette geçen bu ismin anlamı engeli ortadan kaldırandır.

Davud / Davut - Sevgili, aziz anlamına gelmektedir. Sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberin ismidir.

Diyar - Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Dehri - İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

Dafi - Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.


erkek-cocuk-adlari-isimleri.jpg

E HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Ebrar - Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresi'nde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.

Ebed - Kuranda pek çok ayette geçen bu isim sonsuz anlamına gelir.

Ecir - Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı mânevî mükâfat anlamlarına gelir.

Eyüp - Kuran'da adı geçen ve sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin ismidir. Çok ıstırap çeken kimse anlamına gelmektedir.

Ekmel - En uygun, en eksiksiz. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). Dinin tamamlanması.

Emir - Bir kavmin, bir şehrin başı, büyük bir hanedana mensup kimse, Peygamberimizin soyundan gelen, Kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

Etka - Kuranda Hucurat suresinde geçen bu isim Allah korkusu olan kişi anlamına gelir.

Ensar - Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

Efnan - Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

Ezel - Başlangıcı olmayan anlamına gelmektedir.

Elyesa - Hz. Elyasa peygamberin ismidir. Türkçe 'de İlyas olarak geçmiştir.

Emin - Korkusuz kimse, emniyette olan, inanan, güvenen, inanılır, güvenilir, şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen

Ekber - ismi yüce büyük anlamını taşır. Kuranda birden fazla ayette geçer.

Ekrem - Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Daha, en kerim. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).

Emrullah - Allahın emri. Kuranda Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alır.

Enfal - Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı. Ganimet.

Eyüp - Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

Etka - Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.

Emrullah - Nisa, Tevbe, Nahl sureleri'nde yer alan Emrullah ismi, Allah'ın buyruğu demektir.

Ecir - Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Enhar - Kur'an-ı Kerim'de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.

Enfal - Kur'an-ı Kerim'de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.

Esved - Bakara suresi'nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.

Ehad - Kur'an'da birçok ayette geçen Ehad, Allah'ın isimlerindendir.

Ekber - Kur'an'da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.

Ebu - Kur'an'da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.

Ebed - Kur'an'da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

Evliya - Kur'an'da birçok ayette yer alan Evliya, Allah'a yakın olan kişi anlamındadır.

Enam - Kur'an'da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.

Ekmel - Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.

Evfa - Kur'an'da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.


erkek-isimleri.jpg

F HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Furkan - Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Fettah - Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Fuad / Fuat - Gönül Kalb, yürek. Kuranda Necm suresinin 11 ayetinde geçer.


erkek-cocuk-bebek-isimleri.jpg

H HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Harun - Kur'an'da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil - Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

Hakkı - Kur'an'da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Hatem - ismi cömert anlamını taşır.

Hanif - Kuranda Bakara suresinde geçer ve dine bağlı olan kişi anlamını taşır.

Halid / Halit - Bir yıldan çok yaşayan. Sonsuz, daim, ebedi. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı.

Hamd - Allah'a şükretmek. Allah'ı övmek. Şükreden, şükredici.

Hasbi - Kuranda Zümer ve Tevbe surelerinde geçer. Karşılık beklemeden yapılan iyilik anlamına gelir.

Hayri - Uğur ve kutluluğa ait. Hayırla, iyilikle ilgili,

Hadi - Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Yenilene yardım eden, yardımcı. Kılavuz, rehber. Önde giden kimse. Mızrak ucu.

Halis - Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. Hilesiz, katkısız. Yalnız, sadece.

Huda - Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid - Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Hamdi - Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.

Hayri - Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Hasbi - Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.

Hanif - Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hatem - Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Halef - Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Hafız - Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.


dini-cocuk-isimleri.jpg

İ HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

İbrahim - Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İsmail - Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

İlyas - Kur'an'da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.

İdris - Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İdris - Kuran-ı Kerimde adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adıdır. Aynı zamanda meyvesi hoş kokulu kerestesi güzel bir kiraz türü anlamına gelmektedir.

İhsan - ismi bağışlama anlamı taşır.

İslam -  Müslüman dini anlamına gelir. Kuranda farklı surelerde geçer.

İsa - Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İmran - Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.

İshak - Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.


erkek-bebe-isimleri.jpg

K HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Kadir - Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Kazım - Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Kadri - Değer, itibar. Rütbe, derece. Onur, meziyet, şeref, haysiyet,

Kaim - Allah'ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan icra eden.

Karin - Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

Kader - Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

Kamer - Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

Kadem - Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.

Kadri - Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır.

Kabil - Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

Kavi - Alalh'ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Kaim - Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Karun - Kur'an'dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir.


kuranda-erkek-cocuk-isimleri.jpg

L HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Lut - Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.

Lokman - Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.


cocuk-isimleri-erkek.jpg

M HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Muhammed - Peygamberimizin ismi olan Hz. Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

Mustafa - Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

Memati - İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

Metin - Kur'an'da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.

Musa - Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

Malik - Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Mikail - Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an'da Bakara suresinde geçmektedir.

Mehdi - Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan. Şiilere göre 12 imamın sonuncusudur.

Muhsin - Bağışta bulunan, İhsan eden, iyilikte bulunan anlamına gelmektedir.

Muhlis - Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan anlamına gelmektedir.

Mazlum - Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş

Murat (Murad) - Erkek ismi olarak kullanılır. Anlamı: Erişilmek istenen, olması ve gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç.

Muammer - Ömrü uzun olan, uzun ömür süren, yaşayan

Muttaki - Çekinen, ittika eden Allah'tan korkan

Melik - Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.

Mürsel - Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.

Muhsin - Kur'an'da farklı ayetlerdeyer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.

Mavera - Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

Muhlis - Kur'an'da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temizanlamındadır.

Mazlum - İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.

Mürselin - Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

Mücahid - Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

Nur / Nuri - Kur'an'da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.

Necati - Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.


bebe-isimleri-dini.jpg

N HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Nas - Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

Naci - Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.

Nebi - Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.

Naim - Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.

Nehar - Kur'an'da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.

Nasır - Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Nuri - Nura ait, nurla ilgili. Işıklı aydınlık anlamlarına gelmektedir.

Naim - Cennetin bir kısmı. Daru'n-Naim: Cennet. 2. Bollukta yaşayış anlamlarına gelmektedir.

Necmi - Yıldızla ilgili. Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır. Necmüddin: Dinin yıldızı anlamına gelmektedir.

Nuh - Kuran'da Nuh süresinde ve diğer pek çok surede geçmektedir. Hz. Nuh aynı zamanda bir peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak gemide kurtulmuştur. Aynı zamanda ağlama anlamına gelmektedir.

Necmi - Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.

Nadi - Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

Nuh - Kur'an'da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.

Nasır - Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Nasrullah - Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah'ın yardımı demektir.

Nezir - Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.


R HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Rıdvan - Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Resul - Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ramazan - Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Reşad - Doğru ve hak yolda yürüme

Rauf - Allah'ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır.

Rasih - Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. Kur'an'da Rasihûn olarak geçmektedir.

Rafet - Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.

Rauf -Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah'ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.

Rafi -Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.

Rasih - İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.

Raci -Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.

Raki - Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.


S HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Sirac - Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.

Süleyman - Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Safvet - Saflık, temizlik, arılık

Sadık - içten bağlı, doğru, gerçek dost anlamına gelmektedir. Kur'an'da Zariyet, Nur ve Şuara surelerinde geçer.

Salim - Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da Kalem suresinde geçer.

Selim - Kur'an'da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.

Salih - Kur'an'da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.

Safa - Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.

Salim - Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.

Saim - Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.

Seva - Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Sacid - Kur'an'da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.

Seyyid - Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.


Ş HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Şüheda - Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

Şakir - Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.

Şura - Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.


T HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Taha - Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.

Tarık - Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da 86. Surenin adıdır.

Tufan - Nuh peygamber zamanında yağan ve tüm dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur anlamına gelir. Kur'an'da Araf suresinde geçer.

Tarık - Tarık, Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

Turab - Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.

Talip - Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.

Tufan - Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.

Tuğyan - Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.

Türabi - Kur'an'da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

Tayyib - Kur'an'da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.


U HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Ufuk - Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

Üzeyir - Kur'an'da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan birisidir. Peygamber olup olmadığı ile ilgili ihtilaf vardır. Kur'an'da Tevbe suresinde geçmektedir.


V HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Veli - Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.


Y HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Yusuf - Kur'an'da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.

Yakup - Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Yahya - Hz. Zekeriyya'nın (as) oğludur. Allah tarafından konulmuştur ve adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir. Aynı zamanda Hz. İsa'nın (as) müjdecisidir. Tanrı lütufkârdır anlamına gelmektedir.

Yenal - Amacına ulaşan kimse anlamına gelmektedir. Kur'anda 124, Araf 37 ve 49 ayetlerinde geçmektedir.

Yunus - Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Yasin - Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.

Yelit - Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Yahya - Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

Yenal - Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.


Z HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Zahid - Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.

Zakir - Zikreden, zikredici,anan, Allah'ı zikreden anlamına gelir. Alvi-Beketaşilikte sözlü aktarma yolu ile yetişerek gelen ozanlardır. Kur'anda Hud ve Ahzab süresinde geçmektedir.

Zümer - Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur'an'da Zümer suresinde geçer.

Zahir - Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.

Zahit - Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

İçerik Tarihi: 02 Şubat 2020 14:19

Önceki ve Sonraki İçerikler

İÇERİĞE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.