1. ANASAYFA

  2. RÜYA TABİRLERİ

  3. Rüyada İncil Görmek Ne Anlama Gelir
Rüyada İncil Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada İncil Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada İncil Görmek Ne Anlama Gelir? rüyada incil görmek, rüyada incil okumak, rüyada incil dinlemek,rüyada incil sureleri görmek, rüyada incil almak, rüyada incil satmak, rüyada incil yakmak, rüyada incil hediye etmek, rüyada incil öpmek rüya tabirleri.

A+A-

Rüyada İncil Görmek Ne Anlama Gelir?

Bu rüyayı gören Hıristiyan ise, çok mala kavuşacak demektir. Müslüman ise, dininde eksik olduğunu veya batıl işlere meylettiğini gösterir. Yanında incil taşıdığını gören, ibadete, riyazete kavuşur.

İncili öptüğünü veya başına koyduğunu gören, en ağır hasta bile şifa bulur. Bir Müslüman için incil okumak boş işlerle uğraşmaya işarettir.

Rüyada İncile Bakarak Okumak

Bir kimsenin rüyada (Hz. İsa’ya gelen) İncil’e bakarak okuduğunu görmesi, bir Hristiyan’dan menfaat sağlayaca­ğına, bir yarar elde edeceğine işarettir demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada İncil’i ezber olarak okuduğunu gör­mesi, iyi sayılmaz. Bu rüyayı gören kişinin batıl ve yara­maz şeylerle uğraştığına, Hakk ‘tan ayrılıp Hıristiyanlara dost olmaya çalışacağına işaret eder demişlerdir.

Rüyada İnzal Olunan İncili Görmek

Bir kimsenin rüyada Hazret-i İsa aleyhisselâm’a inzal olunan İncil’i görmesi, mâsivadan alâkayı keserek zıihd ve ibadetle Allah Teâlâ’ya yaklaşmasına işâret eder.

Bazen rüyada İncil’i görmek, geometri il­mine işâret eder.

Rüyada İncil Okuyan Birini Görmek

Rüyada incil okuyan birini görmek sorunlarının en kısa zamanda çözüm bulacağına, dertlerinin bitip huzura ereceğine, fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine, iş sahibi olmak için uğraş verileceğine, kaçırılan fırsatların birçok kişi ile girilen yeni bir iş sayesinde tekrar kazanılacağına, yeni kararların mutluluk ve başarı getireceğine, çok büyük bir güven ve huzur içinde yaşanacağına, etrafındaki insanları şaşırtacak bazı kararlar vereceğine, maddi durumunu düzelterek hemen işlerini yoluna koyacağına işaret etmektedir.

Bazen de rüyada İncil’i görmek, bildiği bir şeyi âlimlerden nakletmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada İncil’i görmek, kitaba ve ressama işâret eder.

Yine rüyada incil i görmek, zenginliğe, sevinç ve sürura işâret eder.

Rüyada Dört Büyük Kitaptan Biri Olan İncili Görmek

Rüyanızda Allah’ın yeryüzüne indirmiş olduğu, dört büyük kitaptan biri olan İncil’i görmek, çok ibadet ettiğinize ve bu sayede Allah’ın sevdiği kulları arasına girdiğinizi ifade etmektedir. Kimi tabircilerin yorumlarına göre, rüya İncil gören, matematik veya geometrik ilmine eğiliminiz olacağına tabir edilir. İncil gören, sevince ve zenginliğe erişir. İncil görmek, ilim öğrenmeye ve bu ilmi öğretmeye, bazen de ressamlığa tabir edilir.

İncil görmek, yalana, namuslu bir kadına iftira atmaya, düşmana galip gelmeye yorumlanır. Rüyada İncil okumak hasta kişinin şifa bulacağına yorumlanır. Rüya sahibinin mahkemede bir davası varsa o davada yalan yere şahitlikte bulunur.

Rüyada İncil görmek, vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalmaya, iki arada sıkışmaya, yeni bir yol çizmeye yahut saf tutarak taraf olmaya delalet eder.

Rüyada İncil okumak, maneviyatın güçlü olmasına ve iyi huy sahibi insan olmaya delalettir.

Rüyada İncil dinlemek, inanç sağlamlığıyla, Allah korkusuyla yahut sağlam karakterli inanan olmakla delalettir.

Rüyada İncil sureleri görmek ya da İncil bölümleri görmek, meşakkat dolu yollardan geçerken alınacak desteğe ve bu desteğe duyulan minnettarlık sonucu yönünü, yolunu bulmaya delalet eder.

Rüyada incil-i şerif görmek, inancınızın sağlam olduğuna işarettir. Vaktinizin tamamını sadece dünya hayatınız için değil, ahiret hayatınız için de harcadığınıza, bu sayede manevi sıkıntılardan uzak bir yaşam süreceğinize tabir olunur.

Rüyada İncil almak, haram olandan kaçmaya, nefsini köreltmeye çalışmaya delalet eder.

Rüyada İncil satmak, elden çıkan bir malın geri dönmesine ya da satılan bir malı tekrar almak için istekli olmaya delalet eder.

Rüyada İncil görmek , rüyayı gören kişi eğer gerçek yaşam da hastaysa yakın zaman içerisinde şifa bulacağına , fakirse zengin olacağına , alçakgönüllü ve zeki birisi olduğuna delalet eder. Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz hatalardan ve yanlışlardan dolayı çok pişmanlık duyacağınıza , hatalarınızı düzeltmek için elinizden geleni yapacağınıza, günahlarınızdan döneceğinize ve kalbini kırmış olduğunuz kişilerden özür dileyip onların gönüllerini almaya çalışacağınıza yorulur.

Rüyada İncil okuduğunuzu gördüyseniz , yaşamış olduğunuz tüm sıkıntılara rağmen moralinizin hala çok yüksek olacağına ve çözüm yolları arayacağınıza işaret eder.

Rüyada İncil dinlemek , rüyayı gören kişinin iş ve sosyal hayatında yapmış olduğu ahlak bozucu şeylerden dolayı günahlardan uzak duracağına yorulur.

Rüyada İncil bölümleri gördüyseniz , yaşamış olduğunuz sorunları çözmek için yakın çevrenizde bulunan kişilerden yardım isteyeceğinize ve bu yardımlar sayesinde tüm sıkıntılardan kurtulup feraha kavuşacağınıza ve bundan sonra doğru kararlar alacağınıza alamet eder.

Rüyada İncil aldığınızı gördüyseniz , Gerçek yaşamda işlediğiniz günahlardan dolayı çok pişman olup allah’a sığınacağınıza işaret eder.

Rüyada incili yaktığınızı gördüyseniz , gerçekte yapmış olduğunuz hatalardan , söylemiş olduğunuz yalanlardan dolayı çok pişman olup vicdan azabı çekip Allah’a yalvarıp tövbe edeceğinize delalet eder.

Rüyada incil-i Şerif’i görmek ilim öğreneceğinize ve sağlık problemlerinden kurtulup rahat bir nefes alacağınıza işaret eder.

Rüyada İncil Görmek Ne Demektir?

Rüyada incil görmek, rüya sahibinin, uzun zamandan beri yaşadığı başıboş hayatı, hayat içinde yaptığı hataları ve işlediği günahları düşünerek kendi kendine üzüntü duyması ve pişman olarak, yaptığı kötülükleri düzeltmek ve zarar verdiği insanlardan özür dilemek için çabalamasına tabir edilir. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, sürekli aynı şekilde devam eden hayatını gözden geçirerek nasıl düzene sokabileceğini ve nasıl daha iyi ve daha farklı bir hayat kurabileceğini düşündüğüne delalet edilir.

Rüyada İncil Okumak Görmek

Rüyada incil okumak, yaşanan türlü sorun ve sıkıntılara ve yaşanan tartışmalara rağmen üzülmek yerine morali yüksek tutarak yeni çözümler bulmaya ve sorunlardan çıkış yolu bulmaya çalışmaya yorumlanır.

Rüyada İncil Dinlemek Görmek

Rüyada incil dinlemek, içinde bulunduğu sosyal hayat ve iş hayatı içerisindeki onca ahlak bozucu ya da haram şeye rağmen rüya sahibinin harama el uzatmadığına, kötü şeylerden sakınıp namahreme bakmadığına ve çok kötü hallere düşse bile yalan söylemeyip kimseye ihanet etmediğine tabir edilir.

Rüyada İncil Bölümleri Görmek

Rüyada incil bölümleri görmek, aile hayatında ve iş hayatında yaşanan sorunları çözmek için eş, dost ya da akrabalardan yardım alınmasına, alınan yardım sayesinde sorunların ve sıkıntıların çözülmesine ve rüyayı gören kişinin bu sayede kendisi ile ilgili derin ve hayatını olumlu yönde etkileyecek güzel kararlar vermesine işaret eder.

Rüyada İncil Almak Görmek

Rüyada incil almak, iş hayatında ve sosyal hayatta ilgi çeken ancak daha sonra pişmanlık yaratan dünyevi şeylerden kaçmaya ve Allah sığınıp ondan yardım ve af dilemeye delalet edilir.

Rüyada İncil Yakmak Görmek

Rüyada incil yakmak, hayatta yapılmış hatalardan ve işlenen günahlardan ve ister istemez söylenen yalanlardan pişman olup vicdan azabı çekerek Allah’a yalvarmaya tabir edilir.

Rüyada İncil hediye etmek ya da İncil dağıtmak, sınavı kazanmakla yahut mevki makam artmasıyla delalettir.

Rüyada İncil yakmak, verdiği karar yüzünden vicdan azabı duymakla, pişmanlıkla ve üzüntüyle delalet eder.

Rüyada İncil Öpmek Görmek

Rüyada İncil öpmek, bir konu hakkında girişilen iddiaya, karşı karşıya gelinen bir fikri ya da düşünceyi çürütmek için emek sarf etmeye delalet eder.

Rüyada İncil yırtmak, işlenen günaha, harama el uzatmaya yahut göz koymaya, ızdırap duymaya delalet eder.

Rüyada Görülen İncil Ne Demektir Yorumu

Rüyada İncil görmek Müslüman biri için yanlışlarına dikkat ederse para ve mutluluk demektir.

Gayri Müslim birinin ya da Hıristiyan bir kimse bu rüyayı görürse zor günleri geride bırakıp huzurlu bir yaşam süreceğine delildir.

Rüyada İncil okunduğunu duymak veya ondan bir parça okuduğunuzu görmek, Hristiyanlara bir çıkar sağlamaya, ezberden okumak yanlışa sapmaya, doğru yoldan ayrılmaya, Hristiyanlara yardım etmeye tabir edilir. Müslüman olup, yanında İncil olduğunu gören kimse, ibadete sarılır, seyahate çıkar.

Hasta bir kimsenin rüyada İncil i görmesi, hastalıktan şifâ bulmasına işâret eder.

Rüyada İncil’i görmek, yalana ve namuslu bir kadına iftira etmeye de işâret eder.

Devlet reisinin rüyada İncil’i görmesi, düş­manını kahretmeye ve zafere işâret eder.

Rüyada Müslüman olan bir kimse, yanında İncil olduğunu görse, ibadete, yolculuğa, yalnızlığa düşer ve dünyasını unutur.

Bazılarına göre İncil görmek, yalan ve iftiraya uğrayacağına işaret eder. Yanında bir İncil kitabı olduğunu gören kimse, eğer mahkeme önünde bulunuyorsa yalan şahitlik eder, eğer hasta ise iyileşir.

Rüyada İncil görmek ibadetle yorumlanır. Rüyada üzerinde bir İncil bulunduğunu görmek, dünya işlerinden el çekerek ibadetle meşgul olduğuna işaret eder.

Rüyada İncil görmek, namuslu ve asil bir kadına yapılan iftira ile tabir edilir. Bir rivayete göre de, İncil görmek, bilgi ve ilimle yorumlanır.

Çok kere bu rüya, yalana ve namuslu bir hanıma iftira etmeye yorumlanır. Bazı kere de rüyayı görenin hasmına galip gelmesine işarettir.

Eğer rüyayı gören mahkemede ve şahitlik yapmakta ise yalan yere şahadet eder. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve sıhhata kavuşur.

Bazen İncil görmek, geometri ilmine, bildiği bir şeyi alimler-den nakletmeye; ayrıca kitaba, ressama, zenginliğe ve sevince yorumlanır.

İbn-i Kesir’in Yorumu

Rüyasında yanında bir İncil oldu­ğunu gören kişi, mahkemede ise, yalan şahitlik yapar veya yapacağına işaret eder veyahut da münasebetsiz, uygun­suz sözler söyler şeklinde yorumlamıştır.

Eğer hasta olan biri bu rüyayı, görse, onun şifa bulacağına, sağlığına kavu­şacağına işaret eder demişlerdir. İncil rüyası, bazı kere, ya­lana işaret olarak ve namuslu bir kadına iftira atılacağına veya iftira atmaya da işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada İncil Görmek

Rüyada yüzünden Incil okumak, Hırıstiyanlara bir çikar sağlamaya, ezberden okumak batila kapilip, haktan ayrilmaya, Hiristiyanlara yardim etmege isarettir. Nablusi ye göre; ehl i Islam dan olup, yaninda incil oldugunu gören kimse, ibadete, yolculuga, yalnizliga düser ve dünyasini unutur.

Bazilarina göre incil görmek, yalan ve iftiraya ugrayacagina delalet eder. Ibn i Kesir ve Nafi ye göre; yaninda bir incil kitabi oldugunu gören kimse, eger mahkeme önünde bulunuyorsa yalan sahitlik eder.

Eger hasta ise iyilesir. Ibn i Sirin e göre; rüyada incil görmek ibadetle yorumlanir.

Rüyada üzerinde bir incil bulundugunu görmek, dünya islerinden el çekerek ibadetle mesgul olduguna delalet eder. Bir rivayete gö re, rüyada incil görmek, namuslu ve asil bir kadina yapilan iftira ile tabir edilir. Bir rivayete göre de, incil görmek bilgi ve ilimle yo rumlanir.

Müslüman birinin yanında İncil görmesi zühd ve takvaya, inzivaya çekilmeye, bir işten dolayı iftiraya uğramaya, İncil i Şerif i görmek türlü ilimlere ve hasta için sağlığına kavuşmaya delalet eder.

Rüyada İncil görmek Müslüman biri için hatalarına dikkat ederse para ve mutluluk demektir. Hıristiyan bir kimse bu rüyayı görürse zor günleri aşacağına, rahata kavuşacağına yorumlanır.

İçerik Tarihi: 20 Aralık 2019 18:54

Önceki ve Sonraki İçerikler

İÇERİĞE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.